Couleur 1
Văn phòng đại diện tại Việt Nam  : 39 Thao Dien street - F Thao Dien  - Quận 2 - Tp Ho Chi Minh
Từ nguồn cung cấp tới vận tại, giải pháp cho bạn tại Việt Nam 
Chào mừng bạn tới website của chúng tôi.
Xuất nhập khẩu Cửu Long: Dệt may, mũ, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ... www.9dragons-impex.com
Hội Đồng quản trị BLANES France Tư vấn và hỗ trợ cho các công ty xuất khẩu www.blanesfr.com 
Các lĩnh vực hoạt động khác của chúng tôi:
Bạn đang tìm hàng thủy hải sản và bạn đã tìm đúng đối tác ở Việt Nam, kết thúc việc tìm kiếm.
Météo Hô-Chi-Minh-Ville
VP Seafood Chuyên gia hải sản tại Sài Gòn ! www.vpseafood.com